Top 1 và 2 từ khóa “may ap trung”

 

Dịch vụ SEO này Hao Nguyen nhận gói 2 web, và 2 web “aptrunga.com” và “gathailan.com” đều lên top 1 và 2 với keyword “may ap trung “mới đau :))

Từ khóa này ở mức độ cạnh tranh trung bình, để lên top được thì chỉ có 1 yếu tố duy nhất là LINK, do mình chẳng am hiểu gì về lĩnh vực này nên không rành để viết bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *