MAG v1.5 Theme wordpress kẻ ô đẹp cho site tin tức, tạp chí

Demo MAG v1.5 – Grid Magazine / News WordPress Theme

DEMO

Download MAG v1.5 – Grid Magazine / News WordPress Theme

LINK 1

LINK 2

 

Nếu không biết cách download theme thì các bạn đọc bài hướng dẫn tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *