Logger v1.3 – Theme WordPress đẹp dành cho Blog cá nhân

 

Demo Logger v1.3 – Magazine/Personal Blogging Theme

DEMO

Download Logger v1.3 – Magazine/Personal Blogging Theme

LINK 1

LINK 2

 

Nếu không biết cách download theme thì các bạn đọc bài hướng dẫn tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *