Goodnews v5.6 – Responsive Theme WordPress chuyên nghiệp dành cho site tin tức

 

Demo Goodnews v5.6 – Responsive WordPress News/Magazine

DEMO

Download Goodnews v5.6 – Responsive WordPress News/Magazine

LINK 1

LINK 2

 

Nếu không biết cách download theme thì các bạn đọc bài hướng dẫn tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *